Stichting Leergeld

Kinderen die in een armoede situatie leven en in een sociaal isolement dreigen te komen omdat zij vanwege onvoldoende (financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn, kunnen terecht bij Stichting Leergeld. Via deze stichting kunnen kinderen toch mee op schoolreisje, zwemles krijgen, sportkleding aanschaffen voor de schoolgymles of lid zijn van een sportvereniging. Wel is het van belang dat ouders op tijd hun aanvraag indienen bij Stichting Leergeld voor bijv. de contributie van een sportvereniging.

Verenigingen die kinderen hebben die via Stichting Leergeld kunnen sporten, zouden deze gezinnen kunnen attenderen op de nieuwe aanvraag om zo geen contributie mis te lopen. Een voorbeeldbrief hiervoor vind je hier .


Meer informatie over Stichting Leergeld is hier te vinden.