Gebruikersraden

Interesse om lid te worden van de Gebruikersraad Sportaal? In de verdere doorontwikkeling als sportbedrijf gaat Sportaal Gebruikersraden oprichten, om zo gebruikers een formele rol te geven in de dienstverlening van Sportaal richting klanten. We beginnen met aparte Gebruikersraden binnensport, buitensport, zwemsport en onderwijs.
 

Wat is een Gebruikersraad?

Binnen Sportaal wordt de Gebruikersraad ingericht als onafhankelijk orgaan. De Gebruikersraad opereert vanuit het oogpunt van de gebruikers van de sportvoorzieningen en adviseert aan en denkt mee met de directie van Sportaal. Onder 'Over Sportaal' staat meer informatie over de opzet van de Gebruikersraden, de verschillende rollen etc.

 

Samenvatting bijeenkomst

Op 11 juli 2018 is er een bijeenkomst geweest waarbij sportverenigingen en Sportaal met elkaar in gesprek zijn gegaan over de gebruikersraad. De samenvatting van deze bijeenkomst lees je hier.