Raad van Commissarissen

Sportaal BV is vanaf 1 januari 2017 ontstaan uit de samenvoeging van NV Enschedese Zwembaden en de onderdelen sportaccommodaties en sportstimulering van de gemeente Enschede. De gemeente Enschede is de enige aandeelhouder. Sportaal stimuleert mensen om samen te sporten en te zwemmen. Dat gebeurt door sportactiviteiten te organiseren, voor veilige en schone sportaccommodaties te zorgen en sporten voor iedereen bereikbaar te maken. Sportaal is de spelverdeler in sport. De directeur is statutair directeur en bestuurder. Het toezicht op de onderneming en de advisering aan de directie berust bij de Raad van Commissarissen, hierna RvC.

 

 

De RvC kende in 2017 de volgende samenstelling:

Mevrouw J.C. Berger-Roelvink RA,

  • voorzitter Raad van Commissarissen sinds 2013; 

De heer A.A.H. Prins,

  • lid Raad van Commissarissen sinds 2013; 

De heer J. van der Meulen

  • lid Raad van Commissarissen sinds 2013;

De heer J.H.R. Baveld

  • lid Raad van Commissarissen sinds 14 februari 2017;

De heer S. Laudy

  • lid Raad van Commissarissen sinds 11 juli 2017;