Publicitair Jaarverslag

2018: Het tweede jaar van Sportaal maar ook het jaar van de gemeentelijke verkiezingen. Dit betekende naast een nieuwe politieke coalitie en een nieuwe wethouder sport ook ambtelijk schuivende posities. Door Sportaal is veel energie en tijd gestoken in een hernieuwde kennismaken en het bouwen aan een goede relatie met onze belangrijkste stakeholder de Gemeente Enschede.

 

We zijn ons er terdege van bewust dat we als verbonden partij van de gemeente een bijzondere werkrelatie hebben. Dit onderscheid ons van de commerciële aanbieders op de markt. Met het aanwijzen van één gemeentelijk aanspreekpunt op directieniveau, voor zowel aandeelhouder als wethouder sport, zijn de lijnen verkort en is de slagkracht in afstemming geoptimaliseerd.

 

Sportaal ligt ook financieel op koers. De laatste afspraken met de gemeente Enschede ten aanzien van de financiële ontvlechting zijn ambtelijk afgehecht en worden in 2019 bestuurlijk voorgelegd. De technische begrotingswijziging, door de aandeelhouder vastgesteld, is doorgevoerd waardoor uitgaven en inkomsten beter op elkaar aansluiten. Sportaal staat, de basis is steeds beter op orde, maar er zijn en blijven uitdagingen. De enorme stijging van bouwkosten en energie merken we in 2018 nog niet, maar baart ons zorgen. Zeker in relatie tot de realisatie van de nieuw te bouwen zwembaden. Daarnaast vraagt de veranderende wetgeving op het gebied van btw toe -en verrekening in relatie tot de toepassing van het sportbesluit onze aandacht en is het nog niet duidelijk hoe de effecten hiervan Sportaal gaan raken. 

Lees verder in ons publicitair jaarverslag 2018

Lees hier het publicitair jaarverslag 2017