Gebruikersraden Sportaal

Per 1 januari 2017 is Sportaal BV officieel van start gegaan als sportbedrijf in de gemeente Enschede. Sportaal voert het beheer uit van de Enschedese zwembaden, de sporthallen, de gymzalen en de sportvelden en voert de sportprogrammering (sportregie, schoolsport, buurtsport en sportevenementen) uit. In de verdere doorontwikkeling als sportbedrijf gaat Sportaal Gebruikersraden oprichten, om zo gebruikers een formele rol te geven in de dienstverlening van Sportaal richting klanten.

Binnen Sportaal wordt een Gebruikersraad ingericht als onafhankelijk orgaan. De Gebruikersraad opereert vanuit het oogpunt van de gebruikers van de sportvoorzieningen en adviseert aan en denkt mee met de directie van Sportaal. De Gebruikersraad heeft de volgende rollen:
* het ongevraagd en gevraagd adviseren van Sportaal over alle voor gebruikers relevante onderwerpen;
* het afgeven van signalen vanuit gebruikers;
* het op verzoek van Sportaal of op eigen initiatief meedenken met vraagstukken en ontwikkelingen die relevant zijn voor de gebruikers;
* het optreden als klankbord voor Sportaal vanuit het oogpunt van de gebruikers;


De samenwerking tussen Sportaal en de Gebruikersraden wordt vastgelegd in een protocol. Bedoeling is om te starten met vier Gebruikersraden, binnensport, buitensport, zwemsport en onderwijs.

Het aantal leden van de Gebruikersraden hangt af van de aanmeldingen. Indicatief is het tussen de vier tot acht leden. De Gebruikersraden kiezen zelf een voorzitter. De zittingsduur is in principe twee jaar.

 

Overige informatie over de planning en het aanmelden staat hier.