Terugblik Studio Sportaal november

07 december 2017

Deze editie van Studio Sportaal werd gehouden bij Rabobank Enschede-Haaksbergen en stond in het teken van financiën. Deze avond was gericht op diverse financiële aspecten binnen een vereniging zoals sponsorwerving, contributie inning, cashless betalen en sport & btw. In het plenaire deel lichtte de Rabobank hun nieuwe sponsorvisie toe. Hierbij werd vooral ingegaan op de omslag die de Rabobank maakt op maatschappelijk vlak. Lokaal wordt er meer geïnvesteerd in maatschappelijke activiteiten van sportverenigingen en sportstimulering. 3% van de winst wordt ingezet voor maatschappelijke activiteiten.

 

Verder informeerde de Rabobank de sportverenigingen over de Clubkas Campagne waarbij verenigingen met een Rabobank rekening zich aan kunnen melden om stemmen te verzamelen. Iedere stem levert direct geld op dat beschikbaar wordt gesteld door Rabobank Enschede-Haaksbergen. Ook hebben verenigingen de kans om gedurende het gehele jaar een nieuwe maatschappelijke initiatief in te dienen via het Stimuleringsfonds. Hierbij kan gevraagd worden om een financiële bijdrage vanuit de Rabobank.

 

Na het plenaire deel kon een keuze gemaakt worden uit vier verschillende thema’s.

  1. Gymnastiekvereniging Sportlust gaf een presentatie over hun sponsorwerving. Zij hebben een nieuwe hoofdsponsor voor vier jaar aan zich weten te verbinden door het raakvlak tussen de visie van de sponsor en de vereniging centraal te stellen. GV Sportlust heeft sponsoren gezocht met dezelfde identiteit;

  2. PwC Enschede nam de aanwezige verenigingen mee in de veranderingen die gaan komen in de BTW. De datum van de wetswijziging is nog niet bekend maar die datum komt er wel;

  3. UwContributie (onderdeel van Wigger van het Laar) is een partij die voor de verenigingen de inning van de contributies doet. Hoe en waarom kregen de verenigingen uitgelegd in deze workshop;

  4. De Rabobank nam de verenigingen mee naar de toekomst van het betalen in de sessie Cashless betalen.

Naast de presentaties, de Clubkas Campagne en het Stimuleringfonds zijn er rond het thema financiën in de sport nog meer mogelijkheden. De Sportimpuls gaat in januari ook weer open en op http://www.jijmaaktdebuurt.nl/hoewerkthet/subsidies/ staan zowel de landelijke, regionale als stedelijke subsidies in een overzicht per thema gerangschikt. Om de opties te kunnen lezen is aanmelden nodig maar dit is gratis. Deze service heeft Gemeente Enschede voor een jaar gekregen.


De volgende Studio Sportaal is op woensdag 7 februari. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart staat deze Studio Sportaal in het teken van de politiek.