Sportaal haalt licentie Zwem-ABC

07 september 2017

Als 1e aanbieder in Enschede heeft Sportaal de licentie Zwem-ABC behaald. Sportaal voldoet hiermee aan de hogere kwaliteitsstandaard voor het Zwem-ABC. Michael van den Beld van het Nationaal Platform Zwembaden reikte donderdag 7 september de licentie uit bij zwembad Aquadrome.

 

Nieuwe eisen

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar kan worden afgezwommen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen. Met de invoering van de licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Sportaal heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.

 

Nationaal Platform Zwembaden

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Dit is de landelijke organisatie die de Nationale Zwemdiploma’s uitgeeft en toeziet op de kwaliteit van het zwemonderwijs. Marriët Mittendorff, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, over de licentie Zwem-ABC: “Het is belangrijk dat we door het hele land dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als het gaat om het behalen van de zwemdiploma’s. Ouders kunnen bij het kiezen voor het Zwem-ABC dan verzekerd zijn van kwaliteit. Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen vanaf 1 januari 2018 het Zwem-ABC nog uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het enige echte Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.”