Samenvatting bijeenkomst gebruikersraad 11 juli

05 september 2018

Gebruikersraden Woensdag 11 juli 2018 is er een bijeenkomst geweest in de Diekmanhal over het opzetten van Gebruikersraden. Op onze website staat meer informatie over het hoe en waarom van de gebruikersraden.

Kort verslag van de avond
Na een plenaire uitleg van Nancy Gerritsen over het idee achter de Gebruikersraden, is toegelicht hoe in basis de Gebruikersraden er uit kunnen zien, waarbij Sportbedrijf Rotterdam met hun Gebruikersraad als goed voorbeeld dient. Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen in zwemsport en binnen/buitensport. Opdracht in de subgroepen was nadenken over hoe de Gebruikersraden uiteindelijk van start kunnen gaan:

  • Welke gespreksonderwerpen?
  • Welke vorm van monitoring, bijv. Verenigingsmonitor en Klantmonitor
  • Hoe bereiken we de achterban van alle verenigingen?
  • Wat is er nodig om dit goed weg te zetten?


Binnen de subgroep zwemsport ging de discussie vlot richting de inhoud en wat er is nodig om de Gebruikersraad Zwemsport verder vorm te geven. Met in totaal 8 zwemsportverenigingen in Enschede, kan iedere vereniging iemand afvaardigen en werden de meest relevante gespreksonderwerpen vast bepaald.

Bij de subgroep binnen/buitensport was de discussie wat meer zoekend. Wat is precies nut en noodzaak van Gebruikersraden? Hoe verhoudt zich dit tot bestaande organisaties als bijvoorbeeld de Sportadviesraad en de Federatie Enschedese Voetbalverenigingen? Als je in een Gebruikersraad zit, vertegenwoordig je dan een hele groep verenigingen, of denk je mee vanuit persoonlijke kennis en kunde? Kleine verenigingen hebben hele andere problematiek dan grote verenigingen en vice versa. En hoe zorgen we dat alle verschillende takken van sport ook op de goede manier vertegenwoordigd zijn.

Oproep voor ‘verkenners’!

De eindconclusie binnen de subgroep binnen/buitensport was, dat de opstart van Gebruikersraden voor nu nog een stap te ver is en dat er eerst een groep ‘Verkenners’ aan de slag kan gaan met alle gestelde vragen. We gaan daarom twee sporen bewandelen:

  • De Gebruikersraad Zwemsport gaat alvast van start en met degene die zich daar voor hebben aangemeld wordt binnenkort contact opgenomen.
  • We zijn op zoek naar ‘Verkenners’ die samen met ons en met elkaar gaan kijken hoe we de Gebruikersraden Binnen- en Buitensport (of wellicht een andere vorm) gaan vormgeven.

Wil je als ‘Verkenner’ meedenken? Mail dan naar n.gerritsen@sportaal.nl met je naam, telefoonnummer en achtergrond (wel of niet lid van een vereniging, zo ja, welke vereniging).