Lokaal sportakkoord voor Enschede

07 maart 2019

Op 29 juni 2018 is het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Minister Bruno Bruins deed dit samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties. Het Sportakkoord is bedoeld om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport te kunnen hebben; daar gaan de partijen de komende jaren mee aan de slag.

In Enschede willen we komen tot een lokaal sportakkoord. De landelijke thema’s sluiten goed aan bij ambities van Enschede. De thema’s uit het landelijke sportakkoord zijn:

  • Inclusief Sporten en bewegen: iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen.
  • Duurzame sportaccommodaties: overal waar mensen sporten en bewegen moeten de voorzieningen op orde zijn.
  • Vitale aanbieders: de aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken.
  • Positieve sportcultuur: sporten moet leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos zijn. Daar zorgen we met elkaar voor.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen: meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en beweegvaardigheden nemen toe.
  • Topsport inspireert.


Ook is er een landelijk preventieakkoord. Daarin staan ambities over een rookvrije generatie, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Daar waar die ambities ook gelden voor de sport, nemen we die mee in het lokale sportakkoord.

Daarnaast is Sportaal bezig met een herijking van zijn missie, visie en doelen voor de komende jaren, die passen bij de opdracht van de gemeente Enschede en de eerder genoemde akkoorden.

De bovengenoemde ontwikkelingen bieden een kans om te komen tot een integraal sportakkoord van en voor de stad. We willen dit graag samen met de verenigingen en haar sportieve leden doen. Dat is een zorgvuldig proces en dat kost tijd. Voor dit moment zetten we het huidige sportbeleid voort. De ambities in de huidige sportnota “Sportief werken aan je gezondheid” zijn nog actueel. In 2020 gaan we, gemeente Enschede en Sportaal, graag samen met jullie aan de slag met het lokale sportakkoord.

Via de Sportaal nieuwsbrief voor sportverenigingen houden wij jullie op de hoogte.