Life Goals deelnemers op goede weg

25 juli 2018

Het sportprogramma voor kwetsbare mensen in Enschede begint duidelijk vruchten af te werpen. Vrijwel alle deelnemers aan het programma van Life Goals Enschede maken een positieve ontwikkeling door. Zo ervaart 67 procent van de deelnemers een betere gezondheid en staat 42 procent positiever in het leven.

Life Goals Enschede richt zich op mensen met een verslavingsverleden, statushouders, 55-plussers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in Enschede. Het programma ging begin vorig jaar van start en telt inmiddels meer dan 300 deelnemers. Die deelnemers sporten minstens één keer week onder leiding van speciaal opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches. Die richten zich vooral op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.

 
Op de goede weg
Om bij te houden of het programma ook echt werkt, worden de ontwikkelingen die deelnemers doormaken bijgehouden in de Life Goals Monitor. Drie keer per jaar worden de ontwikkelingen gemeten. De Life Goals Monitor laat de volgende resultaten zien (ontwikkeling na 3 kwartalen):

-          58% maakt een ontwikkeling door op respect. Zij geven aan meer open te staan voor mensen met een andere achtergrond dan zijzelf; 

-          67% geeft aan beter te kunnen samenwerken; 

-          67% ervaart een betere gezondheid; 

-          58% heeft zijn of haar communicatievaardigheden ontwikkeld; 

-          42% staat positiever in het leven; 

-          25% geeft minder snel op; 

-          67% geeft aan zijn of haar sociale vaardigheden te hebben ontwikkeld;

-          50% kan zijn of haar emoties beter reguleren
 

 “Deze resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn”, zegt Mattijs van den Berg, die samen met Jasper Agelink als sportregisseur het programma coördineert. “We bieden een breed programma aan. Het is goed om te zien dat de aanpak bij bijna iedereen aanslaat.”

Brede coalitie van betrokken partijen
Bij Life Goals Enschede zijn de gemeente Enschede, het Leger des Heils, FC Twente Scoren in de Wijk, ROC van Twente, vier lokale sportverenigingen en sportbedrijf Sportaal betrokken. 

Life Goals Enschede is een van de 14 lokale programma’s die Stichting Life Goals Nederland in de afgelopen twee jaar heeft geïnitieerd en ondersteund. De Life Goals Programma’s werken allemaal volgens een vaste methodiek. Professioneel opgeleide maatschappelijke sportcoaches die weten hoe ze sportprogramma’s aan kwetsbare mensen moeten aanbieden zijn doorslaggevend, evenals het monitoringsprogramma.