Ere wie ere toekomt

04 april 2019

Is er iemand binnen de sportvereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en daarmee ook voor de Enschedese samenleving? De burgemeester vraagt aan verenigingen om de burgemeester hierop attent te maken door middel van een aanvraag voor een KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. De aanvragen moeten ruim van tevoren worden ingediend bij de burgemeester; de aanvragen voor 2020 kunnen tot 15 juni aanstaande ingediend worden. 

Wie kunnen onderscheiden worden?
Mensen die zich al zeer geruime tijd, intensief verdienstelijk maken voor de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk kunnen in aanmerking komen voor een lintje. Diegene moet nog wel steeds actief zijn als vrijwilliger of nog niet zo lang geleden zijn gestopt. Ook mensen die in hun werk uitzonderlijke prestaties leveren, kunnen worden onderscheiden. Die prestaties moeten dan veel verder gaan dan normaal van iemand in zijn of haar functie kan worden verwacht.

Procedure
De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de “Algemene Gelegenheid”, beter bekent als de “lintjesregen”. Dit is meestal de laatste werkdag vóór Koningsdag.

Het gehele traject neemt geruime tijd in beslag. Aanvragen voor de lintjesregen voor 2020 moeten uiterlijk 15 juni aanstaande worden ingediend bij de gemeente Enschede. De burgemeester brengt advies uit aan de commissaris van de Koning over alle voorstellen. Vervolgens geeft de commissaris van de Koning een oordeel en stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Meer informatie?
Personen die iemand willen voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding en meer willen weten over de criteria en/of een aanvraag willen indienen, kunnen contact opnemen met mevrouw Marijke Wolterink, tel. 053-4818167 of per mail kabinet@enschede.nl. Het is vanzelfsprekend alleen mogelijk om aanvragen in te dienen voor iemand anders dan uzelf.

Meer informatie over de lintjesregen vindt u op de site van de gemeente Enschede, www.enschede.nl en dan naar digitaal loket onder Koninklijke Onderscheidingen of www.lintjes.nl.