Bereikbaarheid binnensportaccommodaties

04 april 2018

Met ingang van 1 april is de aanwezigheid van onze collega’s op de Patmos- en de Diekmanhal en de telefonische bereikbaarheid van accommodatiebeheer vergroot.

Bereikbaar
Zo zijn de dienstdoende collega’s in de dag-, avond- en de weekend-dagdienst weer rechtstreeks telefonisch bereikbaar op het accommodatiebeheer nummer 06-54646728  of via het algemene nummer: 053- 488 8900. Ook zijn ze op vaste tijden aanwezig in de beide hallen.

Openen en sluiten
Het openen en sluiten van de binnensportaccommodaties wordt ook in bijna alle gevallen door de Sportaal medewerker uitgevoerd. In enkele gevallen zijn er afspraken met de vereniging of uitbater van de hal.

De samenwerking met  Reparaad / RJ-security als achtervang blijft gehandhaafd. Als de medewerker van Sportaal niet werkzaam is, dan wordt het telefoonnummer van accommodatiebeheer doorgeschakeld naar de meldkamer van Reparaad. Het genoemde telefoonnummer is hiermee 24/7 bereikbaar.

Overige meldingen of vragen
Zelf kun je niet-spoedeisende meldingen bij voorkeur doorgeven via meldingen@sportaal.nl. Overige vragen over verhuur die niet meteen beantwoordt hoeven te worden, kunnen altijd via huren@sportaal.nl gesteld worden.