AVG, de nieuwe privacywet

04 april 2018

Deze week veelvuldig in het nieuws dat duizenden sportclubs niet klaar zijn voor nieuwe privacywet die over zeven weken ingaat. Bestuursleden, die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet. Is jouw sportclub er wel klaar voor?

Vooral voor de besturende vrijwilligers van de verenigingen brengt de nieuwe wet veel administratieve rompslomp met zich mee. Zij moeten in kaart brengen wie toegang heeft tot privacygevoelige informatie, wie iets mag doen met die gegevens en wie van hen juist niet. De afspraken met de betrokken bestuurders moeten zwart op wit staan.


Extra regellast
Voor (sport)verenigingen is het een extra regellast. Ze worden geacht heel zorgvuldig om te gaan met alle adres- en persoonsgegevens van leden, van naam en adres tot eventuele ziektes of aandoeningen. ,,Maar je moet straks ook toestemming van alle ouders hebben als je foto's van jeugdleden wilt publiceren, denk aan teamfoto's of foto's van evenementen'', zegt Daan Hoogendijk van stichting AVG voor Verenigingen, die in samenwerking met NOC*NSF sportclubs helpt bij het op orde krijgen van de rompslomp. De Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht moet gaan houden op de nieuwe wet, meldt dat clubs moeten gaan beseffen wat wel en niet mag met persoonsgegevens. Als je je leden bijvoorbeeld 10 procent korting geeft bij een bepaalde sportwinkel, dan mag die winkel niet zomaar een ledenlijst krijgen.


Datalekken
Ook moeten clubs bijhouden welke 'datalekken' er zijn. Er is al een datalek als iemand een nieuwsbrief aan alle leden mailt en daarbij alle namen niet anoniem in 'bcc' zet, maar voor iedereen zichtbaar in 'cc'. Verenigingen moeten ook kunnen aantonen dat ze hun persoonsgegevens veilig beheren: daarvoor moeten verwerkingsovereenkomsten worden opgesteld met bijvoorbeeld de beheerder van de website of online ledenadministratie. Gegevens van leden die vertrokken zijn, moeten worden verwijderd. ,,Het recht op privacy is een grondrecht voor iedere Nederlander. Soms zal een waarschuwing voldoende zijn, maar als er opzettelijk fouten worden gemaakt, kan een boete volgen. De hoogte van de boete hangt af van de ernst van de overtreding'', stelt Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Stichting Autoriteit Persoonsgegevens. 

Klik hier voor meer informatie over de AVG.