MRT / Sport Extra

Motorische Remedial Teaching (MRT)

MRT is bewegingsonderwijs dat na schooltijd wordt gegeven aan leerlingen met problemen op het gebied van het bewegen (de motoriek). Het doel van MRT is het verbeteren van de motorische vaardigheden waardoor concentratie en het zelfvertrouwen toenemen. De MRT-lessen worden gegeven door vakleerkrachten bewegingsonderwijs die een aanvullende MRT-opleiding hebben gevolgd.

Komt een kind in aanmerking voor MRT dan kan hij of zij worden aangemeld door de schoolarts, de intern begeleider van de school of de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepsgrootte is maximaal 8 leerlingen.

Waar wordt MRT gegeven? MRT wordt twee keer per week na schooltijd gegeven in acht gymnastieklokalen verspreid over de stad.

 

Stadsdeel Oost
•Maandag van 15.30 tot 16.15 uur en 16.15 tot 17.00 uur
•Donderdag van 15.30 tot 16.15 en van 16.15 tot 17.00 uur
•Locatie op beide dagen is Hogelandsingel 5
•MRT-docent is Felix van Berkel: f.vanberkel@sportaal.nl

 

Stadsdeel West
•Maandag van 15.00 tot 15.45 en van 15.45 tot 16.30 uur.
Locatie Gerard Terborgstraat 7
•Donderdag van 15.00 tot 15.45 en van 15.45 tot 16.30 uur.
Locatie Spinnerstraat 27.
•MRT-docent is Cor Kuiper: c.kuiper@sportaal.nl

 

Stadsdeel Noord
•Maandag van 15.30 tot 16.15 en van 16.15 tot 17.00 uur.
Locatie Park de Kotten.

Op dit moment worden de lessen in Stadsdeel Noord gegeven door Maikel Horst: m.horst@sportaal.nl. MRT op dinsdagmiddag is tijdelijk komen te vervallen. Leerlingen worden geplaatst in andere groepen in Enschede. •

 

Stadsdeel Zuid
•Maandag van 15.30 tot 16.15 en van 16.15 tot 17.00 uur.
•Donderdag van 15.30 tot 16.15 en van 16.15 tot 17.00 uur.
•Locatie beide dagen is Gymzaal Leunenberg.
•MRT-docent is Marja Greven: m.greven@sportaal.nl

 

Deelname aan MRT is gratis. Het is een voorziening welke wordt aangeboden door de gemeente Enschede.

 

Zodra een kind binnen een MRT-groep kan worden geplaatst krijgt de ouder bericht van de MRT-docent. Leerlingen die beide lessen kunnen volgen hebben voorrang op leerlingen die slechts 1x per week aanwezig kunnen zijn.

 

Driemaal per jaar wordt het kind motorisch getest en wordt bekeken wat het resultaat van de MRT is. Er wordt dan ook beoordeeld of de MRT al dan niet kan worden beëindigd. Zonodig vindt overleg met de schoolarts plaats. Voor kinderen die klaar zijn met MRT, maar nog niet toe zijn aan de stap richting een sportvereniging, is er Sport Extra.

 

Sport Extra
Sport Extra is een aanbod vanuit Sportaal bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het instromen bij een reguliere sportvereniging. De lessen Sport Extra worden gegeven door de combinatiefunctionarissen Sport & Onderwijs, die zich hebben gespecialiseerd in Motorische Remedial Teaching.

 

Voor wie is het bedoeld? Sport Extra is voor leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs in de groepen vier tot en met acht. Kenmerken van Sport Extra:
•Groepen van maximaal 15 leerlingen
•Veilige en uitdagende lessen
•Veel succeservaringen opdoen
•Regelmatige herhaling van activiteiten

 

Waar en wanneer is het? 
•Donderdag: Stadsdeel West van 16.15 tot 17.15 uur in Gymzaal Haaksbergerstraat. Contactpersoon is Mannes Verwer.

 

Kinderen kunnen opgegeven worden door de vakleerkracht bewegingsonderwijs van zijn of haar school, een MRT-docent, de intern begeleider van school, via de school- en jeugdartsen (GGD) of via de kinderfysiotherapeuten.

 

De eerste twee lessen van Sport Extra zijn gratis. Als een kind daarna verder wil, kun je lid worden van Sport Extra. De kosten hiervoor zijn 15 euro per half jaar. Het idee is dat het lidmaatschap van tijdelijke aard is en kinderen maximaal twee jaar Sport Extra volgen.

 

Contactpersoon voor Sport Extra is Marieke Rolink, bereikbaar via m.rolink@sportaal.nl.