Gebruikersraden

Interesse om lid te worden van de Gebruikersraad Sportaal? In de verdere doorontwikkeling als sportbedrijf gaat Sportaal Gebruikersraden oprichten, om zo gebruikers een formele rol te geven in de dienstverlening van Sportaal richting klanten. Woensdagavond 11 juli organiseren wij daarom een Studio Sportaal over de oprichting van de Gebruikersraden. We beginnen met aparte Gebruikersraden binnensport, buitensport, zwemsport en onderwijs.
 

Wat is een Gebruikersraad?

Binnen Sportaal wordt de Gebruikersraad ingericht als onafhankelijk orgaan. De Gebruikersraad opereert vanuit het oogpunt van de gebruikers van de sportvoorzieningen en adviseert aan en denkt mee met de directie van Sportaal. Onder 'Over Sportaal' staat meer informatie over de opzet van de Gebruikersraden, de verschillende rollen etc.

 

Programma 11 juli

Graag gaan we 11 juli met de sportverenigingen in gesprek om de opzet van de Gebruikersraden verder vorm te geven. Welke gespreksonderwerpen zijn van belang en op welke momenten in het jaar gaan we met elkaar in gesprek?

 

19.15 – 19.30 uur      Inloop met koffie en thee

19.30 – 19.50 uur      Gezamenlijke aftrap over opzet Gebruikersraden

19.50 – 20.40 uur      Uiteen in groepen: binnensport, buitensport en zwemsport

20.40 – 21.00 uur      Plenaire terugkoppeling + doornemen planning

21.00 uur                    Borrel

Studio Sportaal vindt plaats in de Diekmanhal (J.J. van Deinselaan) en vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar. Meld je aan via onderstaand inschrijfformulierInschrijven Studio Sportaal