Schoolsportpakketten

Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan wij werken met schoolsportpakketten. Het doel van deze sportpakketten is het bundelen en structureren van alle (onder)schoolse sportactiviteiten, zodat we een versnippering van activiteiten tegen gaan. We proberen op die manier de vraag van de scholen en het aanbod van de sportverenigingen bij elkaar te brengen. 

Op onderstaand formulier kun je per school je wensen aangeven voor wat betreft het schoolsportpakket. Uitleg over de verschillende onderdelen van het schoolsportpakket staat hieronder.

Schoolsporttoernooien

In Enschede vinden er jaarlijks een aantal schoolsporttoernooien plaats. Per toernooi is er een commissie die het toernooi organiseert. Deze commissies worden gevormd door vrijwilligers van sportverenigingen, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een medewerker vanuit Sportaal. De communicatie en aanmelding voor de toernooien verloopt via Sportaal. De schoolsportkalender is hier te downloaden. De communicatie over deze toernooien verloopt via de maandelijkse nieuwsbrief, die naar alle scholen in het primair onderwijs gaat.

 

Sportkennismakingslessen

Sportverenigingen komen in het 2e uur bewegingsonderwijs, van de groepsleerkracht, sportkennismakingslessen aanbieden in de gymzaal. Elke vereniging komt twee weken achter elkaar een les verzorgen. Daarnaast volgt er een aanbod na schooltijd in de wijk/stadsdeel en bieden verenigingen eventueel een aanbod voor kinderen bij de vereniging, als daar voldoende interesse voor is.

Het doel van de sportkennismakingslessen is om kinderen met zoveel mogelijk verschillende sporten kennis te laten maken, gedurende hun tijd op de basisschool. De opzet voor komend schooljaar is dat alle groepen met twee verschillende sporten gaan kennismaken. In eerste instantie kijkt Sportaal welke verenigingen en scholen aan elkaar gekoppeld kunnen worden qua lessen. In de toekomst willen we het zo opzetten dat je als school zelf kiest met welke sport je de kinderen kennis wilt laten maken. We verdelen de groepen in onderbouw (1 en 2), middenbouw (3, 4 en 5) en bovenbouw (6, 7 en 8).


Aquagym

Aquagym is een actieve gymles in het water en is een uitstekende aanvulling op het bewegingsonderwijs. Aquagym is bedoeld voor kinderen uit groep 4 t/m 8. Elke groep die door de school wordt aangemeld, mag uit plus minus 30 leerlingen bestaan. Er is een verdeling gemaakt in het programma voor de groepen 4 & 5 en de groepen 6,7 en 8. Elke groep 4 t/m 8 komt één keer naar het zwembad voor 45 minuten kennismaking met Aquagym. De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het zwembad.

Het aanbod voor groep 4 en 5 is het thema 'vaardig'. Bij vaardig staat de zwemtechniek centraal. Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan:

 • Diverse zwemslagen
 • Onderwater zwemmen

 • Ademhalingstechnieken

Het aanbod voor 6,7 & 8 is 'fit' of 'veilig'. Bij het thema fit wordt de nadruk gelegd op bewegen en conditie. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan:

 • Verschillende aquasporten

 • Baanzwemmen

 • Spelvormen

Bij het thema veilig staat alles in het teken van zelfredzaamheid en het redden van anderen in gevaarlijke situaties. Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Survival
 • Reddend Zwemmen
 • Moeilijke situaties

FC Twente Kids Tour

Doe met jouw basisschool mee aan het sportieve schoolprogramma van FC Twente. Speciaal voor kinderen uit groep 4 en 5. De inhoud van het programma is als volgt:

 • Onderwerpen: sporten, bewegen, gezond eten en FC Twente
 • Activiteiten: warming – up, pass en trap oefeningen, dribbelvormen, coördinatie, spel en conditie baan
 • Duur: 60 minuten

Na afloop is er een goodiebag voor alle kinderen. Als de school in de maanden september tot en met maart wordt ingepland is het een vereiste dat er een gymzaal beschikbaar is. De andere maanden kan de activiteit op het schoolplein worden gehouden.

De FC Twente Kidstour kan worden ingepland op woensdag en vrijdag, van 09.00 tot 10.00 uur en/of van 10.30 tot 11.30 uur.

Schoolschaatsen

Bovenstaand aanbod wordt op dit moment bekostigd vanuit een sportstimuleringssubsidie die Sportaal van de gemeente Enschede ontvangt.Naast dit aanbod is het er nog een mogelijkheid om deel te nemen aan het schoolschaatsen. Hiervoor moet de school zelf een bijdrage betalen.

 

Het is mogelijk om met de groepen drie tot en met acht één keer te komen schaatsen in de IJsbaan Twente. Het schaatsseizoen is van 1 oktober tot en met 31 maart. Het is de bedoeling dat er maximaal 60 leerlingen per uur naar de schaatsbaan komen. Kinderen krijgen een schaatstraining van een professionele trainer, dit om kennis te maken met schaatsen. Aan het eind van het seizoen mogen alle deelnemende scholen uit de Regio Twente met een team meedoen aan het Regionale Schoolschaats kampioenschap. Deze activiteit kost twee euro per leerling, waarvan één euro wordt bekostigd vanuit Sportaal. Als school kost het daarnaast dus nog één euro per leerling.