Schoolsportpakket

Ook in seizoen 2017-2018 kun je kiezen voor een schoolsportpakket. Op deze manier brengen we de vraag van de scholen en het aanbod van de sportverenigingen bij elkaar. 

Op onderstaand formulier kun je per school je wensen aangeven voor wat betreft het schoolsportpakket. Uitleg over de verschillende onderdelen van het schoolsportpakket staat hieronder.

Schoolsporttoernooien

In Enschede vinden er jaarlijks een aantal schoolsporttoernooien plaats. Per toernooi is er een commissie die het toernooi organiseert. Deze commissies worden gevormd door vrijwilligers van sportverenigingen, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een medewerker vanuit Sportaal. Aanmelden voor de toernooien kan via de kalender. De communicatie over deze toernooien verloopt via de maandelijkse nieuwsbrief, die naar alle scholen in het primair onderwijs gaat.

 

Sportkennismakingslessen

Sportkennismakingslessen zijn bedoeld voor groep 3 t/m 8. Sportverenigingen komen in het 2e uur bewegingsonderwijs, van de groepsleerkracht, sportkennismakingslessen aanbieden in de gymzaal. Elke vereniging komt twee weken achter elkaar een les verzorgen. Daarnaast volgt er een aanbod na schooltijd in de wijk/stadsdeel en bieden verenigingen eventueel een aanbod voor kinderen bij de vereniging, als daar voldoende interesse voor is.

Het doel van de sportkennismakingslessen is om kinderen met zoveel mogelijk verschillende sporten kennis te laten maken, gedurende hun tijd op de basisschool. De opzet voor komend schooljaar is dat alle groepen met twee verschillende sporten gaan kennismaken. In eerste instantie kijkt Sportaal welke verenigingen en scholen aan elkaar gekoppeld kunnen worden qua lessen.


Aquagym

Aquagym is een actieve gymles in het water voor groep 6 t/m 8 en is een uitstekende aanvulling op het bewegingsonderwijs. Elke groep mag uit ca. 30 leerlingen bestaan en komt één keer naar het zwembad voor 45 minuten kennismaking met Aquagym. De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het zwembad.

Het aanbod voor 6,7 & 8 is 'fit' of 'veilig'. Bij het thema fit wordt de nadruk gelegd op bewegen en conditie. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan:

  • Verschillende aquasporten

  • Baanzwemmen

  • Spelvormen

Bij het thema veilig staat alles in het teken van zelfredzaamheid en het redden van anderen in gevaarlijke situaties. Onderdelen die aan bod komen zijn:

  • Survival
  • Reddend Zwemmen
  • Moeilijke situaties

 

Deze activiteit kost 4 euro per leerling, waarvan 2 euro wordt bekostigd vanuit Sportaal. Als school kost het daarnaast dus nog 2 euro per leerling.

 

FC Twente Kids Tour

Doe met jouw basisschool mee aan het sportieve schoolprogramma van FC Twente. Speciaal voor kinderen uit groep 4 en 5. De inhoud van het programma is als volgt:

  • Onderwerpen: sporten, bewegen, gezond eten en FC Twente
  • Activiteiten: warming – up, pass en trap oefeningen, dribbelvormen, coördinatie, spel en conditie baan
  • Duur: 60 minuten

Na afloop is er een goodiebag voor alle kinderen. Als de school in de maanden september tot en met maart wordt ingepland is het een vereiste dat er een gymzaal beschikbaar is. De andere maanden kan de activiteit op het schoolplein worden gehouden.

De FC Twente Kidstour kan ingepland worden voor twee groepen achter elkaar op woensdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur en/of van 10.30 tot 11.30 uur. In de periode van september t/m februari moet er een gymzaal  beschikbaar zijn

Schoolschaatsen

Het is mogelijk om met de groepen 3 t/m 8 één keer te komen schaatsen in de IJsbaan Twente. Het schaatsseizoen is van 1 oktober tot en met 31 maart. Het is de bedoeling dat er maximaal 60 leerlingen per uur naar de schaatsbaan komen. Kinderen krijgen een schaatstraining van een professionele trainer, dit om kennis te maken met schaatsen. Aan het eind van het seizoen mogen alle deelnemende scholen uit de Regio Twente met een team meedoen aan het Regionale Schoolschaats kampioenschap.

 

Deze activiteit kost 3 euro per leerling, waarvan 1 euro wordt bekostigd vanuit Sportaal. Als school kost het daarnaast dus nog 2 euro per leerling.