Uitkomsten verenigingsmonitor

06 september 2017

De Gemeente Enschede en Sportaal hebben door Sportservice Overijssel de verenigingsmonitor uit laten voeren onder de sportverenigingen van Enschede. Met de monitor is de stand van zaken van het functioneren van de sportverenigingen in Enschede onderzocht. In totaal hebben 84 van de 260 verenigingen uit de gemeente de vragenlijst volledig ingevuld. Deze resultaten zijn meegenomen en geven een beeld van de vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van de sportverenigingen. De algemene indruk is dat de verenigingen niet heel afwijkend scoren ten opzichte van Overijssel. 

 

De vragenlijst was opgedeeld in vragen die een inzicht gaven in de vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van een sportvereniging. Met vitaliteit wordt de organisatiekracht van de vereniging bedoeld. Iedere sportvereniging in de basis vervult al een belangrijke maatschappelijke rol. De maatschappelijke betrokkenheid is gebaseerd op ABC actief (mate waarin verenigingen actief een bredere maatschappelijke rol vervullen) en ABC intentie (de houding van verenigingen ten opzichte van een bredere actief maatschappelijk rol).

Van de sportverenigingen uit de gemeente Enschede scoort 21% een ‘goed’ voor de vitaliteit. Dit percentage is iets lager dan in Overijssel (29%). Maar tellen we de scores ‘goed’ en ‘voldoende’ bij elkaar op dan scoort Enschede (90%) hoger dan Overijssel (85%). Van de sportverenigingen uit de gemeente Enschede scoort 30% een ‘goed’ op ABC actief, dit is een stuk hoger dan in Overijssel (19%). Op ABC intentie heeft 27% van de sportverenigingen de score ‘goed’, in Overijssel ligt dit percentage iets lager (25%). Door vitaliteit en ABC Actief aan elkaar te verbinden is echter slechts 6% van de sportverenigingen een vitaal actief betrokken sportvereniging in vergelijking met Overijssel (12%) is dat een stuk lager.

Ruim 60% van de verenigingen ervaart het zoeken naar vrijwilligers voor bestuur of technisch kader als een knelpunt. In juni hebben de sportregisseurs naar aanleiding hiervan het thema vrijwilligers in Studio Sportaal centraal gesteld. Naast dit knelpunt zijn er enkele andere opmerkelijke punten uit de monitor naar voren gekomen:

•           Van de verenigingen houdt 43% systematisch bij waarom leden de vereniging verlaten;

•           Met betrekking tot ledengroei heeft 65% van de verenigingen ambitie. Van de verenigingen is 70%  niet tot beperkt actief in het flexibiliseren van lidmaatschappen/contributievormen;

•           Ledenbehoud (en werving) wordt als grootste knelpunt ervaren (35%). 10% van de verenigingen denkt dat het ledenaantal zal dalen;

•           Ruim 60% van de verenigingen vindt zichzelf financieel gezond tot zeer gezond. Financiën wordt door veel clubs als knelpunt ervaren;

•           70% van de verenigingen heeft geen meerjarenbegroting, maar een jaarlijkse begroting;

•           Weinig verenigingen (ongeveer 17%) organiseren met regelmaat speciale activiteiten om nieuw kader te werven;

•           Verenigingen zoeken vrijwilligers; 63% van de verenigingen zoekt nog vrijwilligers voor het bestuur en 50% voor training/begeleiding/lesgeven;

•           53% is bekend met regeling combinatiefunctionaris/buurtsportcoach

Wil je als vereniging meer inzicht in je eigen scores neem dan contact op met je sportregisseur.