Studio Sportaal

Op dinsdag 13 juni 2017 is weer een Studio Sportaal. Wij nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Deze avond staat ‘de vrijwilliger’ centraal. Er is in Enschede geen sportvereniging te noemen die geen vrijwilligers heeft. Via verschillende kanalen uit het werkveld hebben we begrepen dat er behoefte is aan meer aandacht voor het thema ‘de vrijwilliger’. Tijdens deze avond hopen we dat je geïnspireerd raakt door de gastsprekers die je nieuwe inzichten geven over hoe je vrijwilligerswerk ook kunt invullen en is er volop ruimte tot het uitwisselen van ervaringen.

Programma:
19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Start plenaire deel met gastsprekers
20.00 uur Themasessies ronde 1
20.45 uur Themasessies ronde 2
21.30 uur Netwerkborrel

Thema ‘Anders georganiseerd vrijwilligerswerk’ – Martin van Zaalen (SC Enschede)
Sportclub heeft haar vrijwilligerswerk op een andere manier ingericht vanaf komend seizoen. De vereniging had te kampen met een groter wordend tekort aan vrijwilligers op diverse terreinen. Daarom is besloten om vrijwilligerswerk verplicht te stellen onder de leden en de ouders van de leden. Hoe is dit proces tot stand gekomen, waar zijn ze tegen aan gelopen en welke reacties maakt het los?

Thema ‘Vrijwilligersbeleid Enschede’ – Monique Beernink (M-Pact Vrijwilligers)
Als sportvereniging moet je van alle markten thuis zijn als je met vrijwilligers werkt. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet- en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven. M-Pact coördineert het vrijwilligerswerk in Enschede. Vragen over hoe een vrijwilliger verzekerd is, hoe maak je een vrijwilliger deskundiger of waar vind je nog meer vrijwilligers, komen aan bod in deze sessie.

Deze editie van Studio Sportaal is bedoeld voor sportverenigingen. Studio Sportaal vindt plaats in de horecagelegenheid van de Diekmanhal (J.J. van Deinselaan 22).

Studio Sportaal is het platform om kennis te delen, te netwerken en te inspireren rondom sport.